YDELSER

Behovet for arkitektrådgivning kan opstå ved flere lejligheder, og derfor er vores ydelser både mange og af forskellig art. Hos Signatura påtager vi os blandede typer af arkitektopgaver, men blandt de mere almindelige kan nævnes rådgivning i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering og lignende. Uanset opgavernes type og omfang forløber de ofte efter identiske principper. Nedenfor ses det normale forløb for arkitektrådgivning og en opgaveproces fra start til slut.

 • ​Idéoplæg og skitseforslag

  Vi bidrager gerne i de tidlige faser i udviklingen af et nyt projekt, og derfor påbegyndes vores arkitektrådgivning altid med en uforpligtende dialog. Målet med den indledende dialog er at spore os ind på, hvilke ønsker, behov og krav I har til det kommende projekt, og hvordan det potentielle byggeri kan tage form.

  På baggrund af vores indledende dialog og registrering af den pågældende lokation kan vi udarbejde et skitseforslag. Ofte udarbejdes først et idéoplæg, som groft redegør for de grundlæggende konceptuelle visioner. Forslaget drøftes grundigt med jer, og dette indledende trin bidrager optimalt til, at det endelige skitseforslag vil opfylde jeres behov og drømme.

 • Myndighedsprojekt

  Som led i vores rådgivning kan vi også håndtere dialogen med myndighederne, og i denne fase udarbejdes et myndighedsprojekt, som danner grundlag for ansøgningen om byggetilladelse hos kommunen. Materialet redegør eksempelvis for overholdelse af bygningsreglementet, lokalplaner, kommuneplanrammer m.v., så det belyser, at byggeriet lever op til bygningsreglementet.

 • Hovedprojekt

  ​Detailprojektering omfatter en bearbejdning af ovenstående myndighedsprojekt, hvor et eventuelt ingeniørprojekt indarbejdes i tegningsmaterialet, og konstruktioner/overflader defineres. Udarbejdelse af et udbudsmateriale er nødvendigt, hvis der f.eks. ønskes afholdt licitation på byggeprojektet. Hos Signatura kan vi bl.a. hjælpe jer med at indhente priser fra håndværkere/entreprenører (afholde licitation).


 • ​Byggeledelse og opfølgning​

  Vi gennemfører gerne den nødvendige byggeledelse under udførelsen af byggeriet, og vi bidrager til koordineringen af håndværkernes indbyrdes arbejder, afholder byggemøder og gennemfører det nødvendige tilsyn på byggepladsen. Derudover tilbyder vi også en opfølgningsproces, som kan indeholde gennemgang af byggeriet henholdsvis et og fem år efter, byggeriet er afsluttet.

  Her gennemgås bygningen for eventuelle fejl og mangler, og der rettes kontakt til de pågældende entreprenører for udbedring. Opfølgning omfatter ligeledes fremsendelse af nødvendig dokumentation til myndighederne ifm. færdigmelding/ibrugtagning

Uforpligtende møde og tilbud

Det er svært at sætte en fast pris på vores arbejde, da alle projekter er forskellige – både i karakter og kompleksitet. Derfor ønsker vi at give en pris specifikt på den enkelte sag, så pris og arbejde afspejler det, der kræves. For at kunne give en pris og yde den rette arkitektrådgivning, skal vi bruge en kort beskrivelse af jeres byggeplaner, enten over telefonen eller ved et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår projektet med jer. Ud fra denne beskrivelse kan vi hurtigt fremsende jer et uforpligtende tilbud på vores honorar. Vi inddeler altid tilbuddet i faser, således I fra start får det fulde overblik over disse omkostninger. ​ KONTAKT OS HER

Bygherrerådgivning

En bygherres behov for teknisk rådgivning afhænger af byggeopgavens art og omfang. Vi har erfaring med teknisk bygherrerådgivning til både professionelle bygherrer, som eksempelvis boligforeninger og totalentreprenører, men også til private. 


Professionelle bygherrer kan have behov for teknisk bygherrerådgivning ved eksempelvis udbud af større projekter i totalentrepriser eller ved udvikling af masterplaner – herunder udarbejdelse af lokalplanforslag til eksempelvis nye bolig- og erhvervsprojekter.


Private bygherrer, som eksempelvis får opført en bolig, kan have gode fordele ved at rådføre sig med en byggesagkyndig til at varetage egne interesser – herunder evt. at udføre tilsyn med byggearbejdet og gennemføre de økonomiske forhandlinger ved tilvalg m.v. – der kunne jo være bedre og mere rentable løsninger at vælge.

​Firma

Arkitektfirmaet Signatura ApS

CVR: 35890831

Adresse

Torvet 10 1. sal tv.

9700 Brønderslev

Kontakt

​​​Tlf.: 26 80 73 16

E-mail: info@arkitektfirmaetsignatura.dk