Arkitektrådgivning

Hos Arkitektfirmaet Signatura ligger vi stor vægt på, at få skabt en god indledende dialog med bygherren omkring det forestående projekt. På denne måde får vi skabt os det nødvendige overblik over de forventninger der stilles til vores arbejde og de ønsker til funktioner og æstetik, som skal indarbejdes i projektet.

På baggrund af vores indledende dialog kan vi udarbejde et skitseforslag på projektet. Skitseforslaget skulle gerne ramme jeres ønsker og behov og dernæst danne grundlag for en mere detaljeret detailbearbejdning af projektet (projekteringen). Forinden skal skitseforslaget gennemgås grundigt sammen med jer, eventuelt tilrettes og dernæst endeligt godkendes af jer.

Projekteringen indeholder en myndighedsbehandling og eventuelt detailprojektering (nødvendig hvis der for eksempel ønskes afholdt licitation på byggeprojektet). Omfanget af projekteringsarbejdet aftales nærmere i god tid inden arbejdet påbegyndes.

Vi kan hjælpe jer med at indhente priser fra håndværkere (afholde licitation) og gennemfører efterfølgende gerne den nødvendige byggeledelse under udførelsen. Vi koordinerer her håndværkernes indbyrdes arbejder, afholder byggemøder og udfører det nødvendige fagtilsyn på byggepladsen.

Opfølgningsprocessen kan indeholde gennemgang af byggeriet hhv. 1 og 5 år efter byggeriet er afsluttet. Her gennemgås bygningen for evt. fejl og mangler og der rettes kontakt til de pågældende entreprenører for udbedring.

Ud fra en kort indledende beskrivelse af jeres byggeplaner, kan vi hurtigt fremsende jer et uforpligtende tilbud på vores honorar. Vi inddeler altid tilbuddet i faserne 1. Skitseforslag – 2. Myndighedsprojekt – 3. Detailprojekt og licitation – 4. byggeledelse og tilsyn, således I fra start får det fulde overblik disse omkostninger.


Konflikthåndtering

Arkitektfirmaet Signatura hjælper jer på rette spor...

Er dit byggeri kørt af sporet og har I mistet overblikket over aktørerne, så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for, at vi kan hjælpe jer på rette vej igen. Vi kender den mentalitet som hersker på byggepladserne og har et godt og generelt indblik i de faginteresser, som kan medføre til konflikter på byggepladsen.

Vi tager gerne en fortrolig og uforpligtende snak med jer og giver jer vores løsningsforslag til håndteringen af konflikten, inden deltagelse i sagen. 


Bygherrerådgivning

En bygherres behov for teknisk rådgivning afhænger af byggeopgavens art og omfang. Vi har erfaring med teknisk bygherrerådgivning til både professionelle bygherrer som eksempelvis boligforeninger og totalentreprenører, men også til private. 
Professionelle bygherrer kan have behov for teknisk bygherrerådgivning ved eksempelvis udbud af større projekter i totalentrepriser eller ved masterplanlægning – herunder udarbejdelse af lokalplanforslag til eksempelvis nye bolig- og erhvervsprojekter.
Private bygherrer som eksempelvis får opført typehuse, kan have gode fordele i, at rådføre sig med en byggesagkyndig til at varetage egne interesser – herunder evt. at udføre tilsyn med byggearbejdet og gennemføre de økonomiske forhandlinger ved tilvalg m.v. - der kunne jo være bedre og mere rentable løsninger at vælge.


Energirådgivning

Arkitektfirmaet Signatura kan rådgive jer i den grønne retning...

Et større fokus på energioptimering ved nybygninger, til- og ombygninger kan give mange drifts- og indeklimamæssige fordele, uden det har konsekvenser for, eller giver anledning til kompromiser ift. bygningens arkitektoniske udseende. Arkitektfirmaet Signatura har stor erfaring i energioptimering ved både nybygninger, tilbygninger og ombygninger.

Vi samarbejder i den forbindelse med flere førende ingeniørfirmaer i regionen. Herigennem skabes en optimal dialog om det pågældende projekt og der sikres et samstemmende fokus på både arkitektur og teknik.