At indarbejde nye funktioner og behov i eksisterende rammer, og gøre det succesfuldt, stiller store krav til vores kreativitet. Dette er en udfordring vi nyder og som vi har mange eksempler på at lykkes med. I tæt samarbejde med bygherren, finder vi de optimale løsninger for både design og indretning.