Om- og tilbygningen af kontordomicilet ved Saltumvej i Brønderslev er på vej ind i den afsluttende byggefase. Ombygningsetape 1 er færdig og nu mangler blot tilbygningen og den sydligste ombygningsetape

Exterior.jpg
IMG_0324.JPG

Arkitektfirmaet Signatura gennemfører i samarbejde med NIRAS, byggeledelses- og tilsynsarbejdet.

Bygningen indvies sidst på foråret.

Comment