Er I en forening med store tanker og ideer, men med relativt små økonomiske midler, så kontakt os for rådgivning omkring jeres muligheder. Vi har stor erfaring med udarbejdelse af råskitser til brug ved søgning af økonomisk støtte hos private og offentlige instanser.

Kultur- og fritidsbygninger skal indrettes og konstrueres med særligt øje for funktion, rummelighed, drift og fremtidssikring. Flere års rådgivningserfaring med kultur- og fritidsbyggerier, har givet et godt og grundlæggende indblik i forventningerne til denne type bygninger. Grundig indledende dialog og løbende sparring med initiativtagerne og brugerne, leder os godt på vej imod det sublime slutresultat.