Boligprojekter og udstykninger kræver en grundig indledende planlægning. Arkitektfirmaet Signatura udarbejder både illustrationsplaner og kortbilag til lokalplaner og fører bygherren sikkert gennem den krævende myndighedsproces.